TERRALAND TN PROFI V 1.0

1474301871_terraland-tn-profi

Description:
Terraland TN_PROFI je klasický kyp?i? Terraland TN dokon?ena o 2 ?ady Cutter disk? s samo?išt?ní, který dokonale dopl?uje práci p?edešlých lopatek s k?ídly a tandem spike válc?.
Díky Cutter disky lze dosáhnout v mnoha p?ípadech dokonalou strukturu se?ového l?žka po prvním zpracování p?dy.
Cutter disky obsahují hydraulickou rukou stroje, ?ímž se dosáhne kompaktní p?epravní rozm?ry.

Credits:
LS_JiraCz

DOWNLOAD Bednar_Terraland.zip – 12.9 MB

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *