URSUS 912 PACK V1.4

Description:
Jest poprwaka,a przy kokazji dodałem chbya 99% to co można było dodać i tym samym udowdnijąć że można zrobić dobrą edycję a nwet lepszą niż orginał.
-Cena: 21000-26600 €
-Max. moc: 82-100 km
-Max. prędkość: 30 km / h
-Konserwacja: 120 € / dzień
-Zbiornik paliwa: 90 l

-Lusterka
-Panel IC(otwerane dzrzwi,okien,dachu,wybór dachu i wybór błotników)
-Ruchoma klapaka silnika
-Ruchoma wiatrak
-Ruchomy przekaźnik mocy
-Ciemne spaliny oraz nowy dynamiczny dym
-Wersja czerwona,złota,de luxe oraz nowa maska
-Brudznie się kaltki,koł i konsoli do tura
-Uginanie opon
-Animacja pedałow
-Animacja skrzyni biegów
-Czysty log
-światła
-kierunkowskazy
-Ślady opon
-Ruchoma oś
-Konfiguracja konsoli do tura
-Konfiguracja koł
-Konfiguracja silnika
-Konfiguracja tuza,obciążnika
-Konfiguracja kół przednich
-Konfiguracja kogutów albo klatki
Model Roltech,Puma,?, Marcello1942,
Programownie Daro CatFan!8
Zapraszam po wiecej
https://www.facebook.com/Daro-591910874342338/
oraz
https://www.youtube.com/channel/UC0rg4K4q1Oa114tSnqWIZJQ
!Zakaz dodawnia do modpacków!
!Zakaz zmiany Linku!
!Zakaz zmiany Autorów!
!Zakaz Edycji!
!Można wynosić na inne fora ze skopiowanym linkiem i opisem!
http://sharemods.com/j3300t3ct…/FS17_Ursus_912_PACK.zip.html
(EN)
There is a boyfriend, and at the time of the addiction chonya 99%, but it is the same in the same document that it is good to wear better than the original.
-Price: 21000-26600 €
-Max. power: 82-100 km
-Max. speed: 30 kph
-Maintenance: 120 € / day
-Fuel Tank: 90
-Mcirrors
-IC (open window, windows, roof, roof selection and fender selection)
-Motor flap motor movement
-The windmill
-Movable power relay
-Dark smoke and new dynamic smoke
-Red red, gold, de luxe and new mask
-Footballs, wheel and turn console
-Bending of tires
-Animation of pedals
-Animation of gearbox
-Clear log
-Light
-Direction
-Tire tracks
-Moving axis
-Configuration of the console to the turn
-Configuration of the pin
-Configuration of the engine
-Configuration of the tuxedo, the weights
-Configuration of the front wheels
-Configuration of cocks or cages
Model Roltech,Puma,?, Marcello1942
Programownie Daro CatFan18
I invite you for more
https://www.facebook.com/Daro-591910874342338/
or
https://www.youtube.com/channel/UC0rg4K4q1Oa114tSnqWIZJQ
Prohibition to add to the modpack!
Do not change the Link!
Do not change the Authors!
Forbidden Edition!

Credits:
Daro

DOWNLOAD FS17_Ursus_912_PACK.zip – 87.8 MB

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *